1,150 خودرو

خرید خودرو پراید

 • پراید, 151SE, 1396 پراید, 151SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، پل چوبی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  8,500,000 پیش
  2,000,000 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396
  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  10,200,000 پیش
  617,333 ماهانه

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  0912-0224028 0912-0224029

  آگهی سبز آریان خودرو (شعبه تهران)

  22,100,000تومان

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،آبی ، بدون رنگ

  0912-0224028 0912-0224029

  آگهی سبز آریان خودرو (شعبه تهران)

  21,800,000تومان

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،مشکی ، بدون رنگ

  0912-0224028 0912-0224029

  آگهی سبز آریان خودرو (شعبه تهران)

  21,800,000تومان

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،نقره ای ، بدون رنگ

  0912-0224028 0912-0224029

  آگهی سبز آریان خودرو (شعبه تهران)

  21,200,000تومان

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،مشکی ، بدون رنگ

  0912-0224028 0912-0224029

  آگهی سبز آریان خودرو (شعبه تهران)

  21,200,000تومان

 • پراید, 131SE, 1395 پراید, 131SE, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  10,500,000 پیش
  631,000 ماهانه

 • پراید, صندوق دار, 1385 پراید, صندوق دار, 1385

  کارکرد 159,000

  1385

  تهران، قيطريه ،یشمی ، گلگیر رنگ

  پراید صندوقدار رنگ: یشمی مدل: ۱۳۸۵ کارکرد:۱۵۹۰۰....

  آگهی سبز

  9,000,000تومان

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،آبی ، بدون رنگ

  0912-0224028 0912-0224029

  آگهی سبز آریان خودرو (شعبه تهران)

  21,200,000تومان

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396
  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  9,800,000 پیش
  617,333 ماهانه

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396
  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,100,000 پیش
  617,333 ماهانه