2,045 خودرو

خرید خودرو رنو

 • رنو, داستر تک دیفرانسیل, 2016 رنو, داستر تک دیفرانسیل, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، شهرک غرب ،سبز ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو شجاعی

  60,000,000 پیش
  4,000,000 ماهانه

 • رنو, داستر دو دیفرانسیل, 2017 رنو, داستر دو دیفرانسیل, 2017

  کارکرد 6,000

  2017

  البرز، ،سرمه ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  75,000,000 پیش
  3,890,000 ماهانه

 • رنو, سیمبل LE, 2016 رنو, سیمبل LE, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، شهرک غرب ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو شجاعی

  49,000,000 پیش
  3,400,000 ماهانه

 • رنو, داستر تک دیفرانسیل, 2016 رنو, داستر تک دیفرانسیل, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، شهرک غرب ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو شجاعی

  60,000,000 پیش
  4,000,000 ماهانه

 • رنو, سیمبل PE, 2016 رنو, سیمبل PE, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، شهرک غرب ،سرمه ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو شجاعی

  39,000,000 پیش
  3,600,000 ماهانه

 • رنو, سیمبل PE, 2016 رنو, سیمبل PE, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، شهرک غرب ،نقره ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو شجاعی

  39,000,000 پیش
  3,600,000 ماهانه

 • رنو, فلوئنس MT, 2015 رنو, فلوئنس MT, 2015

  کارکرد صفر

  2015

  تهران، شهرک غرب ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو شجاعی

  53,000,000 پیش
  3,400,000 ماهانه

 • رنو, سیمبل PE, 2016 رنو, سیمبل PE, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، شهرک غرب ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو شجاعی

  24,500,000 پیش
  5,000,000 ماهانه

 • رنو, داستر تک دیفرانسیل, 2017 رنو, داستر تک دیفرانسیل, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، شهرک غرب ،سفید ، بدون رنگ

  فول شرکتی 5 سال گارانتی تحویل به روز با مانیتور....

  آگهی سبز اتو گالری چهلستون

  109,500,000 تومان

 • رنو, داستر تک دیفرانسیل, 2017 رنو, داستر تک دیفرانسیل, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، بزرگراه فضل ا... ،خاکستری ، بدون رنگ

  اتو گالری گلچین رنو داستر 2017فول شرکتی نگین خودرو....

  آگهی سبز اتوگالری گلچین (3)

  109,000,000 تومان

 • رنو, تندر 90 E2, 1395 رنو, تندر 90 E2, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران، بزرگراه فضل ا... ،سفید ، بدون رنگ

  اتو گالری گلچین رنو L90- 1395 کارتکس اماده پلاک تح....

  آگهی سبز اتوگالری گلچین (3)

  40,600,000 تومان

 • رنو, ساندرو اتوماتیک, 1396 رنو, ساندرو اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، بزرگراه فضل ا... ،مشکی ، بدون رنگ

  اتو گالری گلچین رنو ساندرو 1396 کارتکس اماده پلاک ....

  آگهی سبز اتوگالری گلچین (3)

  53,800,000 تومان