3 خودرو

خرید خودرو رانا نوک مدادی

 • رانا, LX, 1394 رانا, LX, 1394

  کارکرد 60,700

  1394

  تهران، ستارخان ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  28,500,000تومان

 • رانا, LX, 1394 رانا, LX, 1394

  کارکرد 30,000

  1394

  تهران، صادقیه ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  بیمه کامل تا آخر بهمن 96 ، ماشین درحد صفر ، جای تخ....

  29,000,000تومان

 • رانا, LX, 1393 رانا, LX, 1393

  کارکرد 17,000

  1393

  تهران، سهروردی شمالی ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  بسیار سالم از لحاظ فنی

  27,700,000تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد