2 خودرو

خرید خودرو رانا

 • رانا, EL, 1392 رانا, EL, 1392

  کارکرد 48,000

  1392

  تهران, سفید صافکاری بدون رنگ

  48 هزار کارکرد, گلگیر خوردگی, سپر جلو تعویض, سپر ع....

  25,700,000 تومان

 • رانا, EL, 1391 رانا, EL, 1391

  کارکرد 120,000

  1391

  تهران, مشکی صافکاری بدون رنگ

  24,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد