3 خودرو

خرید خودرو ساینا SX

 • ساینا, SX, 1396 ساینا, SX, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  اصفهان، خمینی شهر ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  20,600,000 پیش
  516,666 ماهانه

 • ساینا, SX, 1396 ساینا, SX, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، مطهری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  14,100,000 پیش
  1,115,000 ماهانه

 • ساینا, SX, 1396 ساینا, SX, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سی متری جی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو گالری انصار خودرو

  13,000,000 پیش
  1,080,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد