1 خودرو

خرید خودرو سانگ یانگ

 • سانگ یانگ, موسو 3200, 1382 سانگ یانگ, موسو 3200, 1382

  کارکرد 202,000

  1382

  البرز، مهرشهر ،یشمی ، دو لکه رنگ

  آگهی سبز

  30,000,000 پیش
  2,000,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد