3 خودرو

خرید خودرو سانگ یانگ

 • سانگ یانگ, موسو 3200, 1382 سانگ یانگ, موسو 3200, 1382

  کارکرد 202,000

  1382

  البرز، مهرشهر ،یشمی ، دو لکه رنگ

  آگهی سبز

  30,000,000 پیش
  2,000,000 ماهانه

 • سانگ یانگ, موسو 2300, 1384 سانگ یانگ, موسو 2300, 1384

  کارکرد 220,000

  1384

  کردستان، ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  46,500,000 تومان

 • سانگ یانگ, کوراندو 2300, 1387 سانگ یانگ, کوراندو 2300, 1387

  کارکرد 52,000

  1387

  تهران، فرشته ،آلبالویی ، بدون رنگ

  فنی سالم درحد صفر به شرط بدون خردگی- ، بازدید=خرید....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد