2 خودرو

خرید خودرو سانگ یانگ کوراندو 2300

 • سانگ یانگ, کوراندو 2300, 1396 سانگ یانگ, کوراندو 2300, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سعادت آباد ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز ساره خودرو (شعبه سعادت آباد)

  82,350,000 پیش
  3,497,000 ماهانه

 • سانگ یانگ, کوراندو 2300, 1387 سانگ یانگ, کوراندو 2300, 1387

  کارکرد 52,000

  1387

  تهران، فرشته ،آلبالویی ، بدون رنگ

  فنی سالم درحد صفر به شرط بدون خردگی- ، بازدید=خرید....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد