343 خودرو

خرید خودرو سانگ یانگ

 • سانگ یانگ, کایرون, 2012 سانگ یانگ, کایرون, 2012

  کارکرد 70,000

  2012

  تهران، سعادت آباد ،سفید ، بدون رنگ

  فنی و بدنه کاملاً سالم با تأییدیه نمایندگی رسمی را....

  آگهی سبز نمایشگاه رامک خودرو کد 4012

  تماس بگيريد

 • سانگ یانگ, رکستون, 2013 سانگ یانگ, رکستون, 2013

  کارکرد 90,000

  2013

  تهران، سعادت آباد ،خاکستری ، بدون رنگ

  فنی و بدنه کاملاً سالم به شرط نمایندگی رسمی رامک خ....

  آگهی سبز نمایشگاه رامک خودرو کد 4012

  تماس بگيريد

 • سانگ یانگ, اکتیون, 2012 سانگ یانگ, اکتیون, 2012

  کارکرد 38,000

  2012

  تهران، سعادت آباد ،مشکی ، بدون رنگ

  بدنه و فنی کاملاً سالم با تأییدیه رسمی شرکت رامک خ....

  آگهی سبز نمایشگاه رامک خودرو کد 4012

  تماس بگيريد

 • سانگ یانگ, نیو کوراندو, 2017 سانگ یانگ, نیو کوراندو, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، سعادت آباد ،آبی ، بدون رنگ

  تحویل فوری نمایندگی رسمی رامک خودرو 4012 قیمت ت....

  آگهی سبز نمایشگاه رامک خودرو کد 4012

  تماس بگيريد

 • سانگ یانگ, نیو اکتیون, 2014 سانگ یانگ, نیو اکتیون, 2014

  کارکرد 38,000

  2014

  تهران، سعادت آباد ،مشکی ، بدون رنگ

  فنی و بدنه کاملاً سالم با تأییدیه نمایندگی رسمی را....

  آگهی سبز نمایشگاه رامک خودرو کد 4012

  تماس بگيريد

 • سانگ یانگ, نیو کوراندو, 2017 سانگ یانگ, نیو کوراندو, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، سعادت آباد ،قرمز ، بدون رنگ

  تحویل فوری قیمت توافقی نمایندگی 4012 سعادت آباد ....

  آگهی سبز نمایشگاه رامک خودرو کد 4012

  تماس بگيريد

 • سانگ یانگ, تیوولی, 2017 سانگ یانگ, تیوولی, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، سعادت آباد ،سرمه ای ، بدون رنگ

  خودرو تحویل در لحظه فوری سند دست اول بنام خریدار ....

  آگهی سبز نمایشگاه رامک خودرو کد 4012

  تماس بگيريد

 • سانگ یانگ, تیوولی, 2017 سانگ یانگ, تیوولی, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، سعادت آباد ،قهوه ای ، بدون رنگ

  خودرو پلاک شده آماده تحویل و انتقال سند کیان خود....

  آگهی سبز نمایشگاه رامک خودرو کد 4012

  تماس بگيريد

 • سانگ یانگ, تیوولی, 2017 سانگ یانگ, تیوولی, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، آزادی ،مشکی ، بدون رنگ

  تحویل خودرو ظرف یک هفته 09100015033

  آگهی سبز نمایشگاه رامک خودرو کد 4012

  تماس بگيريد

 • سانگ یانگ, تیوولی, 2017 سانگ یانگ, تیوولی, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، سعادت آباد ،سفید ، بدون رنگ

  خودرو پلاک شده آماده انتقال سند 09100015033

  آگهی سبز نمایشگاه رامک خودرو کد 4012

  116,500,000 تومان

 • سانگ یانگ, تیوولی, 2017 سانگ یانگ, تیوولی, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، سعادت آباد ،سفید ، بدون رنگ

  نمایندگی کیان خودروی ایرانیان (کد4012) 091000150....

  آگهی سبز نمایشگاه رامک خودرو کد 4012

  تماس بگيريد

 • سانگ یانگ, تیوولی, 2017 سانگ یانگ, تیوولی, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، سعادت آباد ،قرمز ، بدون رنگ

  خودرو پلاک شده آماده انتقال سند می باشد نمایندگی ....

  آگهی سبز نمایشگاه رامک خودرو کد 4012

  تماس بگيريد