فروش خودرو

خرید فروش قیمت سوبارو لگاسی باما

(2)
 • سوبارو, لگاسی, 2009

  کارکرد 50,000

  2009

  تهران، سعادت اباد ،خاکستری ، بدون رنگ

  فول ترخیص ٢٠١٤ دنده پشت فرمان چرم مومو موتور ....

  تماس بگيريد

 • سوبارو, لگاسی, 2009

  کارکرد 9,000

  2009

  تهران، ،سفید ، بدون رنگ

  ۲ دیفرانسیال،موتور خورجینی،حجم موتور ۲۰۰۰، ۱۶ ....

  تماس بگيريد

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد

Test