479 خودرو

خرید خودرو تیبا

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  1396

  تهران، ستارخان ،نقره ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,800,000 پیش
  841,666 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1395 تیبا, هاچ بک, 1395

  کارکرد 18,000

  1395

  اصفهان، شیخ بهایی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایشگاه اتومبیل اصفهان

  25,500,000 تومان

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  1396

  تهران، پل چوبی ،سفید ، بدون رنگ

  فرزاد حیدری 09123555550 با بیمه بدنه

  آگهی سبز نمایشگاه پویا

  27,300,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396
  1396

  تهران، پل چوبی ،سفید ، بدون رنگ

  فرزاد حیدری 09123555550 بابیمه بدنه

  آگهی سبز نمایشگاه پویا

  25,300,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396
  1396

  تهران، عباس آباد ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز شرکت بازرگانی توسعه تجارت کارن

  11,900,000 پیش
  736,166 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  1396

  تهران، پل چوبی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایشگاه پویا

  12,500,000 پیش
  841,333 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  تیبا فول () مدل 96 () صفر کارتکس -->> شرایطی <<--....

  آگهی سبز

  25,150,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,400,000 پیش
  712,500 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1395 تیبا, هاچ بک, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  13,300,000 پیش
  814,166 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، نواب ،سفید ، بدون رنگ

  **** مدل 96 **** رویت خودرو قبل از پرداخت ***....

  آگهی سبز

  27,200,000 تومان

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، نواب ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  17,400,000 پیش
  916,666 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، نواب - پایین تر از جمهوری نبش خ شکوفه روبروی اداره برق فارابی - تیبا خودرو ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  **** مدل 96 **** رویت خودرو قبل از پرداخت **** ....

  آگهی سبز

  27,500,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ