19 خودرو

خرید خودرو تیبا

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  13,800,000 پیش
  733,333 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  13,800,000 پیش
  736,666 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  13,800,000 پیش
  741,666 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، خیابان خرمشهر (آپادانا) ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  15,800,000 پیش
  636,666 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  کارکرد 700

  1395

  البرز، فردیس ،سفید ، بدون رنگ

  دوگانه سوز کارخانه ای مدل دی 95 کارکرد فقط هفتصد....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

 • تیبا, صندوق دار, 1393 تیبا, صندوق دار, 1393
  1393

  البرز، مارلیک ،خاکستری ، بدون رنگ

  7,000,000 پیش
  500,000 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396
  1396

  تهران، چیتگر شمالی ،سفید ، بدون رنگ

  16,100,000 پیش
  637,666 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396
  1396

  فارس، ،مشکی ، بدون رنگ

  14,600,000 پیش
  733,333 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  حواله

  1396

  البرز، ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  دوگانه سوز.حواله باسود28.02 درصد باپرداخت ماهانه ب....

  تماس بگيريد

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  کارکرد 30,000

  1395

  اصفهان، ،سفید ، بدون رنگ

  سلام علیکم.خودرو تیبا دوگانه CNG اتوماتیک مدل برج ....

  25,500,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  حواله

  1396

  تهران، میدان منیریه ،سفید ، بدون رنگ

  14,500,000 پیش
  1,150,000 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  البرز، مهرشهر ،سفید ، بدون رنگ

  صفر96،آماده تحویل،سند دست اول به نام خریدار،لطفا د....

  تماس بگيريد

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ