477 خودرو

خرید خودرو تیبا تهران

 • تیبا, هاچ بک, 1395

  کارکرد 40,000

  1395

  تهران، رسالت ،سفید ، یک لکه رنگ

  دزدگیر سنسور دنده عقب فول(رینگ،شیشه هاى عقب و آی....

  آگهی سبز

  23,000,000 تومان

 • تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سه راه افسریه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  11,850,000 پیش
  1,000,000 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 516

  15,500,000 پیش
  1,833,333 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396
  1396

  تهران، کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج ،سفید صدفی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 516

  11,300,000 پیش
  1,009,833 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 516

  14,000,000 پیش
  823,166 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 516

  17,500,000 پیش
  1,333,333 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 516

  10,000,000 پیش
  1,009,833 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 516

  13,200,000 پیش
  704,500 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، پونک ،قهوه ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 892122

  10,750,000 پیش
  1,009,833 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، خیابان قزوین ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی‌ سایپا کد1033

  12,500,000 پیش
  850,000 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396
  1396

  تهران، میدان جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  10,500,000 پیش
  850,000 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396
  1396

  تهران، میدان جمهوری ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  15,000,000 پیش
  703,333 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ