3 خودرو

خرید خودرو تیبا

 • تیبا, صندوق دار, 1394 تیبا, صندوق دار, 1394

  کارکرد 31,000

  1394

  تهران، یافت آباد ،سفید ، یک درب رنگ

  بد.ن بیمه رنگ درب عقب به صورت جزئی

  20,750,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1392 تیبا, صندوق دار, 1392

  کارکرد 18,000

  1392

  تهران، جیحون ،سفید ، یک درب رنگ

  20,200,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1393 تیبا, صندوق دار, 1393

  کارکرد 53,000

  1393

  اصفهان، ،سفید ، یک درب رنگ

  ماشین تمیز وعالی موتوریش ١ لاستیکها نو زاپاسش زیرش....

  20,400,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد