376 خودرو

خرید خودرو تیبا

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396
  1396

  تهران، ،سفید ، بدون رنگ

  فروش فوری به همراه بیمه بدنه رایگان

  آگهی سبز

  25,600,000تومان

 • تیبا, هاچ بک, 1393 تیبا, هاچ بک, 1393

  کارکرد 41,000

  1393

  تهران، پاسداران ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  فنى فوق العاده سالم، بیمه تا آبان ٩٦، تخفیف بیمه ا....

  آگهی سبز

  20,500,000تومان

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396
  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,000,000 پیش
  816,666 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  11,970,000 پیش
  711,666 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  11,970,000 پیش
  733,333 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1395 تیبا, هاچ بک, 1395

  کارکرد 9,000

  1395

  اصفهان، اپادانا ،آبی ، بدون رنگ

  با سلام ماشین برج ٩/٩٥میباشد بدون رنگ فول کارخانه ....

  آگهی سبز

  26,500,000تومان

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,000,000 پیش
  816,666 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,000,000 پیش
  733,333 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,800,000 پیش
  1,150,000 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  تیبا SX فول(( بیمه بدنه و کارت طلایی )) ^^مدل 96 ^....

  آگهی سبز

  25,700,000تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,000,000 پیش
  733,333 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1391 تیبا, صندوق دار, 1391

  کارکرد 60,000

  1391

  تهران، جمال زاده ،خاکستری ، بدون رنگ

  بدون رنگ و بسیار سالم. و تمیز بیمه برج 11 فنی به ش....

  آگهی سبز

  18,400,000تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ