499 خودرو

خرید خودرو تیبا

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سه راه آذری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  14,500,000 پیش
  1,833,333 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سه راه آذری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  14,700,000 پیش
  990,000 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، مهرآباد جنوبی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  11,700,000 پیش
  711,666 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395
  1395

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  کارتکس . اماده تحویل . ارسال مستقیم درب منزل 091....

  آگهی سبز آرمان خودرو

  24,950,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,400,000 پیش
  712,500 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,100,000 پیش
  840,000 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  1396

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  کارتکس . اماده تحویل . ارسال خودرو درب منزل . 091....

  آگهی سبز آرمان خودرو

  27,050,000 تومان

 • تیبا, هاچ بک, 1395 تیبا, هاچ بک, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  13,300,000 پیش
  814,166 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,200,000 پیش
  711,666 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  1396

  تهران، پل چوبی ،سفید ، بدون رنگ

  فرزاد حیدری 09123555550 با بیمه بدنه

  آگهی سبز نمایشگاه پویا

  27,300,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396
  1396

  تهران، پل چوبی ،سفید ، بدون رنگ

  فرزاد حیدری 09123555550 بابیمه بدنه

  آگهی سبز نمایشگاه پویا

  25,300,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396
  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,200,000 پیش
  711,666 ماهانه