443 خودرو

خرید خودرو تیبا

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  اصفهان، سه راه ملک شهر ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 166 (عصارزادگان)

  15,000,000 پیش
  978,500 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  اصفهان، سه راه ملک شهر ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 166 (عصارزادگان)

  12,300,000 پیش
  593,750 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  اصفهان، سه راه ملک شهر ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 166 (عصارزادگان)

  12,500,000 پیش
  823,116 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  اصفهان، سه راه ملک شهر ،سفید ، بدون رنگ

  تحویل1روزه((((((قیمت مصوب شرکت سایپا/خودرو کارتکس ....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 166 (عصارزادگان)

  27,137,100تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1394 تیبا, صندوق دار, 1394

  کارکرد 48,000

  1394

  تهران، هروي ،سفید ، بدون رنگ

  تيبا sx صندوقدار پخش پايونير فلش تا 28 اسفند بيم....

  آگهی سبز

  22,300,000تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سه راه آذری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  11,970,000 پیش
  736,166 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سه راه آذری ،سفید ، بدون رنگ

  ***نمایندگی 1047 سایپا *** تیبا صندوقدار تحویل فور....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  25,700,000تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سه راه آذری ،سفید صدفی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  15,000,000 پیش
  1,833,333 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سه راه آذری ،سفید ، بدون رنگ

  ***نمایندگی مجاز سایپا کد 1047**تحویل فوری تیبا ها....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  27,137,000تومان

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سه راه آذری ،سفید ، بدون رنگ

  ***نمایندگی مجاز سایپا کد 1047**تحویل فوری تیبا ها....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  27,137,000تومان

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396
  1396

  تهران، انقلاب ،مشکی ، بدون رنگ

  *****سید هادی نصراله زاده***** سند مستقیم به نام ....

  آگهی سبز هدیه سرا

  تماس بگيريد

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، آزادی ،آبی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا 1098

  13,000,000 پیش
  823,116 ماهانه