1 خودرو

خرید خودرو تویوتا کارینا

  • تویوتا, کارینا, 1977 تویوتا, کارینا, 1977
    1977

    تهران، ،سفید ، گلگیر رنگ

    تویوتا کارینا (شکاری) مدل 1977 - فنی و اتاق سالم ....

    تماس بگيريد

  • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد