1 خودرو

خرید خودرو ون غزال ایران خودرو

 • ون, غزال ایران خودرو, 1393 ون, غزال ایران خودرو, 1393

  کارکرد 20,000

  1393

  تهران، شاهین شمالی ،سبز ، بدون رنگ

  14 نفره در حد نو و دارای سرویس اداری دو نیم راه. ....

  28,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد