1 خودرو

خرید خودرو فولکس صفر

 • فولکس, پولو, 2017 فولکس, پولو, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  آذربایجان شرقی، ولیعصر ،سفید ، بدون رنگ

  منطقه آزاد، استثنائی و کم مصرف موتور ۱۶۰۰...‌

  50,000,000تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد