1 خودرو

خرید خودرو فولکس در مازندران

 • فولکس, گل, 1387 فولکس, گل, 1387

  کارکرد 60,000

  1387

  مازندران، ،سفید ، بدون رنگ

  قیمت 28.900.000 بی لک وخط وخش بینظیر

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد