4 خودرو

خرید خودرو فولکس در مازندران

 • فولکس, گل, 1386 فولکس, گل, 1386

  کارکرد 82,000

  1386

  مازندران، ،سفید ، یک لکه رنگ

  در حد صفر

  22,000,000 تومان

 • فولکس, گل, 1385 فولکس, گل, 1385

  کارکرد 168,000

  1385

  مازندران، ،مشکی ، بدون رنگ

  بدون رنگ.موتور تازه تعمیر و سالم. بدون خرج .sms پا....

  18,500,000 تومان

 • فولکس, بیتل, 1960 فولکس, بیتل, 1960

  1960

  مازندران، ،سفید ، دور رنگ

  قیمت 30 میلیون

  تماس بگيريد

 • فولکس, گل, 1385 فولکس, گل, 1385

  کارکرد 220,000

  1385

  مازندران، ،سفید ، بدون رنگ

  سالم

  20,050,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد