1 خودرو

خرید خودرو فولکس

 • فولکس, گلف, 1992 فولکس, گلف, 1992

  کارکرد 200,000

  1992

  تهران، پارك وي ،نوک مدادی ، دور رنگ

  موتور ٢٠٠٠ ،٨سوپاپ ،کم مصرف شتاب عالی در حد ماکسیم....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد