91 آگهی

نمایشگاه شرکت نگین خودرو پیوند

شرکت نگین خودرو پیوند

تهران، خیابان ستارخان، نبش خیابان پاتریس لومومبا، پلاک 207، طبقه اول

(021) 6612 xxx xxxx   [نمایش کامل]


 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو استپ وی، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  206 تیپ 5 موتور TU5/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، 206 ، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  207 موتور 16 سوپاپ TU5/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، 207، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  206 تیپ 2 موتور TU3/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، 206 ، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  کلاس 15 موتور TU5/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف/ ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، پارس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف/ 2 سال گارانتی و بیم....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، پارس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  پارس خودرویی گیربکس جدید JHQ/ سفارش مُدیران خودرو/....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، پارس تندر، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  پارس خودرویی گیربکس جدید JHQ/ سفارش مُدیران خودرو/....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، تندر90 ، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  دانگ فنگ، H30 کراس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  چانگان فول سفارش مُدیران/ تحویل فوری یک ساعته/ با ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سراتو فول آپشنال شرکتی/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  کیا، سراتو (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو استپ وی، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانخاکستری، بدون رنگ

  207 موتور 16 سوپاپ TU5/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، 207، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانخاکستری، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  دانگ فنگ، H30 کراس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  چانگان فول سفارش مُدیران/ تحویل فوری یک ساعته/ با ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  سراتو فول آپشنال شرکتی/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  کیا، سراتو (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانذغالی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانذغالی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو استپ وی، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو استپ وی، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  207 موتور 16 سوپاپ TU5/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، 207، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانخاکستری، بدون رنگ

  تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف/ 2 سال گارانتی و بیم....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، پارس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  پارس خودرویی گیربکس جدید JHQ/ سفارش مُدیران خودرو/....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، تندر90 ، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  پارس خودرویی گیربکس جدید JHQ/ سفارش مُدیران خودرو/....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، پارس تندر، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  دانگ فنگ، H30 کراس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  چانگان فول سفارش مُدیران/ تحویل فوری یک ساعته/ با ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سراتو فول آپشنال شرکتی/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  کیا، سراتو (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو استپ وی، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو استپ وی، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  206 تیپ 2 موتور TU3/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، 206 ، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  206 تیپ 5 موتور TU5/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، 206 ، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  207 موتور 16 سوپاپ TU5/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، 207، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  پارس خودرویی گیربکس جدید JHQ/ سفارش مُدیران خودرو/....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، تندر90 ، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  پارس خودرویی گیربکس جدید JHQ/ سفارش مُدیران خودرو/....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، پارس تندر، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  کلاس 15 موتور TU5/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف/ ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، پارس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف/ 2 سال گارانتی و بیم....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، پارس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  دانگ فنگ، H30 کراس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  چانگان فول سفارش مُدیران/ تحویل فوری یک ساعته/ با ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سراتو فول آپشنال شرکتی/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  کیا، سراتو (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو استپ وی، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانذغالی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو استپ وی، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانخاکستری، بدون رنگ

  207 موتور 16 سوپاپ TU5/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، 207، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانخاکستری، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  دانگ فنگ، H30 کراس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  چانگان فول سفارش مُدیران/ تحویل فوری یک ساعته/ با ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  سراتو فول آپشنال شرکتی/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  کیا، سراتو (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانذغالی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانذغالی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو استپ وی، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو استپ وی، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانخاکستری، بدون رنگ

  تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف/ 2 سال گارانتی و بیم....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، پارس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  207 موتور 16 سوپاپ TU5/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، 207، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  پارس خودرویی گیربکس جدید JHQ/ سفارش مُدیران خودرو/....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، پارس تندر، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  پارس خودرویی گیربکس جدید JHQ/ سفارش مُدیران خودرو/....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، تندر90 ، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  دانگ فنگ، H30 کراس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  چانگان فول سفارش مُدیران/ تحویل فوری یک ساعته/ با ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سراتو فول آپشنال شرکتی/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  کیا، سراتو (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو استپ وی، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو استپ وی، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  206 تیپ 2 موتور TU3/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، 206 ، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  206 تیپ 5 موتور TU5/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، 206 ، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  207 موتور 16 سوپاپ TU5/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، 207، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  کلاس 15 موتور TU5/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف/ ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، پارس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف/ 2 سال گارانتی و بیم....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، پارس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  پارس خودرویی گیربکس جدید JHQ/ سفارش مُدیران خودرو/....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، پارس تندر، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  پارس خودرویی گیربکس جدید JHQ/ سفارش مُدیران خودرو/....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، تندر90 ، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  دانگ فنگ، H30 کراس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  چانگان فول سفارش مُدیران/ تحویل فوری یک ساعته/ با ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سراتو فول آپشنال شرکتی/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  کیا، سراتو (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو استپ وی، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانخاکستری، بدون رنگ

  207 موتور 16 سوپاپ TU5/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، 207، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  چانگان فول سفارش مُدیران/ تحویل فوری یک ساعته/ با ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانخاکستری، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  دانگ فنگ، H30 کراس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  سراتو فول آپشنال شرکتی/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  کیا، سراتو (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانذغالی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهراننقره ای، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو استپ وی، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانخاکستری، بدون رنگ

  تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف/ 2 سال گارانتی و بیم....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، پارس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  207 موتور 16 سوپاپ TU5/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  پژو، 207، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  پارس خودرویی گیربکس جدید JHQ/ سفارش مُدیران خودرو/....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، تندر90 ، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  پارس خودرویی گیربکس جدید JHQ/ سفارش مُدیران خودرو/....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، پارس تندر، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  دانگ فنگ، H30 کراس، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  چانگان فول سفارش مُدیران/ تحویل فوری یک ساعته/ با ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سراتو فول آپشنال شرکتی/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  کیا، سراتو (مونتاژ)، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  سفارش مُدیران خودرو/ تحویل فوری یک ساعته/ با تخفیف....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  رنو، ساندرو استپ وی، 1397