هوندا، ATV 250

1396
1401/12/28
شیراز / مرکز شهر
50,000,000
7,000 کیلومتر
بنزینی
اتوماتیک
قرمز
توضیحات

موتور چهارچرخ باگی هوندا ژاپن ۲۵۰ سی سی

پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.