یاماها، AEROX 155

1401
1401/11/5
تهران / جمهوری
توافقی
100 کیلومتر
بنزینی
اتوماتیک
مشکی‌
پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.