بسترن B30
قیمت روز بسترن B30 آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار اتوماتیک 1400 خودرو داخلی - گروه بهمن 1,030,000,000 1401/11/30 3%
قیمت بازار اتوماتیک 1399 گروه بهمن 1,130,000,000 1402/1/19 0%
قیمت بازار اتوماتیک 1398 گروه بهمن 1,045,000,000 1401/12/28 0%