قیمت ب ام و X4 28

به روز رسانی 9 ساعت پیش
ب ام و
2017
|
قیمت بازار
0.00
5,300,000,000
تومان
exclusive
9 ساعت پیش
2017
|
قیمت بازار
0.00
5,200,000,000
تومان
Dynamic
9 ساعت پیش
2017
|
قیمت نمایندگی
5.98
5,850,000,000
تومان
Exclusive
17 روز پیش