برلیانس H330
قیمت روز برلیانس H330 آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار 1.65 دنده ای 1400 سایپا 705,000,000 3 روز پیش 0.71%
قیمت بازار 1.65 اتوماتیک 1400 سایپا 920,000,000 3 روز پیش 0%
قیمت بازار 1.65 اتوماتیک 1399 سایپا 890,000,000 3 روز پیش 0%
قیمت بازار 1.65 دنده ای 1399 سایپا 670,000,000 3 روز پیش 0%