قیمت چری آریزو 6 اکسلنت

به روز رسانی دیروز
چری
1401
|
قیمت نمایندگی
0.00
968,850,000
تومان
مدیران خودرو
دیروز
1400
|
قیمت نمایندگی
0.00
909,400,000
تومان
مدیران خودرو
1401/01/14
1400
|
قیمت بازار
0.00
935,000,000
تومان
مدیران خودرو
دیروز
1399
|
قیمت بازار
0.00
895,000,000
تومان
مدیران خودرو
دیروز