قیمت نیسان وانت زامیاد دوگانه سوز

به روز رسانی دیروز
نیسان
1399
|
قیمت بازار
0.72
277,000,000
تومان
سایپا
دیروز
1399
|
قیمت بازار
0.71
282,000,000
تومان
آپشنال - سایپا
دیروز
1400
|
قیمت بازار
0.68
292,000,000
تومان
آپشنال - سایپا
دیروز
1400
|
قیمت نمایندگی
0.00
257,800,000
تومان
آپشنال - سایپا
14 روز پیش