قیمت ساینا EX دنده ای

به روز رسانی دیروز
ساینا
1399
|
قیمت بازار
0.00
141,000,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
دیروز
1400
|
قیمت بازار
0.00
147,000,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
دیروز
1400
|
قیمت نمایندگی
0.00
104,600,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
1400/03/18
1399
|
قیمت نمایندگی
0.00
92,900,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
1399/12/09
1399
|
قیمت بازار
0.00
135,000,000
تومان
با رینگ آلومینیومی - سایپا
1400/03/05