قیمت تیبا صندوق دار پلاس

به روز رسانی دیروز
تیبا
1399
|
قیمت بازار
0.00
153,000,000
تومان
سایپا
دیروز
1400
|
قیمت بازار
0.6
167,000,000
تومان
سایپا
دیروز
1400
|
قیمت نمایندگی
0.00
119,000,000
تومان
سایپا
9 روز پیش