به روزرسانی دیروز

قیمت روز خودرو

0.00%

ب ام و ,سری 2 کروک ,220i

1,200,000,000 تومان

15.1%

ب ام و ,سری 2 کروک ,220i

1,660,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 2 اکتیوتورر ,218i

860,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 5 سدان ,530i

2,090,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 5 سدان ,530i

1,950,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 5 سدان ,530i

2,000,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 2 اکتیوتورر ,218i

860,000,000 تومان

2.23%

ام وی ام ,X22 ,اتوماتیک لاکچری

179,000,000 تومان

1.20%

ام وی ام ,X33 S ,اتوماتیک اسپرت

250,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 5 سدان ,530i

2,100,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 1 هاچ بک ,120i

1,000,000,000 تومان

1.48%

ام وی ام ,X22 ,اتوماتیک لاکچری

203,000,000 تومان

1.25%

ب ام و ,سری 2 اکتیوتورر ,218i

800,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 5 سدان ,530i

1,890,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 3 سدان ,320i

1,200,000,000 تومان

3.40%

ام وی ام ,315هاچ بک ,اسپرت اکسلنت

147,000,000 تومان

1.16%

ب ام و ,سری 2 اکتیوتورر ,218i

860,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 3 سدان ,320i

1,350,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 1 هاچ بک ,120i

950,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 5 سدان ,530i

2,450,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 2 کروک ,220i

1,295,000,000 تومان

0.78%

ام وی ام ,x55 ,اکسلنت

383,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 3 سدان ,320i

1,350,000,000 تومان

1.06%

ام وی ام ,x55 ,اکسلنت

379,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 7 ,730li

2,700,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 7 ,730li

3,050,000,000 تومان

3.75%

ب ام و ,سری 1 هاچ بک ,120i

800,000,000 تومان

1.71%

ب ام و ,سری 3 سدان ,320i

1,170,000,000 تومان

1.78%

ب ام و ,سری 1 هاچ بک ,120i

845,000,000 تومان

0.00%

ب ام و ,سری 5 سدان ,530i

2,000,000,000 تومان
*

قیمت‌ خودروها بر اساس پایش، تجمیع و تحلیل قیمت‌های اعلام شده از سوی نمایندگی‌ها، قیمت معاملات انجام شده در بیش از ۱۵۰ نمایشگاه فعال سطح کشور و مراکز خریدوفروش پایتخت و نیز بررسی‌های میدانی در بازار خودرو به‌صورت روزانه استخراج می‌شود.

©2020 MGNet Co. Ltd.
No internet connection !