اینستاگرام بامـــــا

به روزرسانی دیروز

قیمت روز خودرو

قیمت روز خودرو

مشاهده

5.80%

ب ام و , سری 5 سدان‏ ,530i

4,400,000,000 تومان

5.43%

ب ام و , سری 5 سدان‏ ,530i

4,600,000,000 تومان

3.96%

ب ام و , سری 5 سدان‏ ,530i

5,050,000,000 تومان

1.40%

ب ام و , سری 3 سدان‏ ,330i

3,565,000,000 تومان

3.16%

ب ام و , سری 3 سدان‏ ,320i

3,165,000,000 تومان

2.59%

ب ام و , سری 2 اکتیوتورر‏ ,218i

1,930,000,000 تومان

5.32%

ب ام و , سری 2 اکتیوتورر‏ ,218i

1,880,000,000 تومان

5.14%

ب ام و , سری 2 کروک‏ ,230i

2,920,000,000 تومان

3.61%

ب ام و , سری 2 کروک‏ ,220i

2,630,000,000 تومان

1.44%

ب ام و , سری 1 هاچ بک‏ ,125i

2,080,000,000 تومان

2.59%

ب ام و , سری 1 هاچ بک‏ ,120i

1,930,000,000 تومان

2.66%

ب ام و , سری 1 هاچ بک‏ ,120i

1,880,000,000 تومان

6.27%

ام وی ام , x55‏ ,اکسلنت اسپرت

765,000,000 تومان

6.38%

ام وی ام , x55‏ ,اکسلنت

705,000,000 تومان

6.48%

ام وی ام , x55‏ ,اکسلنت اسپرت

725,000,000 تومان

8.79%

ام وی ام , x55‏ ,اکسلنت

671,000,000 تومان

7.04%

ام وی ام , X33 S‏ ,اتوماتیک اسپرت

540,000,000 تومان

7.65%

ام وی ام , X33 S‏ ,اتوماتیک اسپرت

510,000,000 تومان

6.25%

ام وی ام , X33 S‏ ,اتوماتیک اسپرت

480,000,000 تومان

6.50%

ام وی ام , X22‏ ,اتوماتیک اسپرت اکسلنت

446,000,000 تومان

5.94%

ام وی ام , X22‏ ,اتوماتیک اسپرت اکسلنت

421,000,000 تومان

6.73%

ام وی ام , X22‏ ,اتوماتیک لاکچری

431,000,000 تومان

6.08%

ام وی ام , X22‏ ,اتوماتیک لاکچری

411,000,000 تومان

4.53%

ام وی ام , X22‏ ,دنده ای اسپرت اکسلنت

375,000,000 تومان

5.68%

ام وی ام , X22‏ ,دنده ای اسپرت اکسلنت

352,000,000 تومان

4.20%

ام وی ام , X22‏ ,دنده ای لاکچری

357,000,000 تومان

5.07%

ام وی ام , X22‏ ,دنده ای لاکچری

335,000,000 تومان

2.46%

ام وی ام , 315هاچ بک‏ ,اسپرت اکسلنت

284,000,000 تومان

1.34%

ام وی ام , 315هاچ بک‏ ,پلاس

372,000,000 تومان

4.17%

ام وی ام , 315هاچ بک‏ ,اسپرت اکسلنت

240,000,000 تومان
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.