تعرفه سال 1399

تعرفه‌ها

 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﻮدرو را دارﻧﺪ ﭘﮑﯿﺞ ﺷﺨﺼﯽ

  کلاس 3 کلاس 2 کلاس 1 ﭘﮑﯿﺞ ﺷﺨﺼﯽ
  2,850,000 1,900,000 1,250,000

  قیمت ماهانه «تومان»

  با پرداخت مبلغ مشخص شده، پکیج شما به مدت 30 روز فعال خواهد بود

  35 18 7

  تعداد آگهی

  حداکثر تعداد آگهی به صورت همزمان با امکان حذف و جایگزینی.

  75 35 15

  تعداد بالابر

  با استفاده از بالابر، آگهی خود را بلافاصله در صدر لیست آگهی‌ها نمایش دهید و آگهی خود را به فروش نزدیک‌تر کنید.

  12 8 6

  تعداد عکس

  تعداد عکسهایی که در آگهی شما قابل نمایش می باشند.

  9 7 5

  گوش به زنگ

  گوش‌به‌زنگ به خریدار کمک می‌کند تا بر اساس نیاز خود از آگهی‌هایی که منتشر خواهند شد خبردار شود.

  ارسال ایمیل

  خریداران بالقوه (گوش به زنگ) از طریق ایمیل از ثبت آگهی شما مطلع خواهند شد.

  برچسب سبز

  طبق آمار موجود، با برچسب سبز و ظاهری متمایز از سایر آگهی ها، تا ۷۰ درصد بازدید آگهی تان را افزایش دهید.

  آمار بازدید

  تعداد کل بازدید و تعداد بازدید روزانه برای آگهی شما در دسترس خواهد بود.

  تایید فوری

  این نوع آگهی پس از ثبت بلافاصله به کاربران نمایش داده خواهد شد.

  آگهی‌های مرتبط

  این نوع آگهی در انتهای صفحه جزییات دیگر آگهی ها نمایش داده می شود.

 • مناسب نمایشگاهها، نمایندگیهای مجاز و شرکتها ﭘﮑﯿﺞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

  کلاس 4 کلاس 3 کلاس 2 کلاس 1 ﭘﮑﯿﺞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
  5,700,000 2,850,000 1,900,000 1,250,000

  قیمت ماهانه «تومان»

  با پرداخت مبلغ مشخص شده، پکیج شما به مدت 30 روز فعال خواهد بود

  100 35 18 7

  تعداد آگهی

  حداکثر تعداد آگهی به صورت همزمان با امکان حذف و جایگزینی.

  225 100 45 20

  تعداد بالابر

  با استفاده از بالابر، آگهی خود را بلافاصله در صدر لیست آگهی‌ها نمایش دهید و آگهی خود را به فروش نزدیک‌تر کنید.

  12 12 8 6

  تعداد عکس

  تعداد عکسهایی که در آگهی شما قابل نمایش می باشند.

  15 15 9 6

  گوش به زنگ

  گوش‌به‌زنگ به خریدار کمک می‌کند تا بر اساس نیاز خود از آگهی‌هایی که منتشر خواهند شد خبردار شود.

  آمار بازدید

  تعداد کل بازدید و تعداد بازدید روزانه برای آگهی شما در دسترس خواهد بود.

  صفحه نمایشگاه

  ایجاد صفحه ویژه نمایشگاه که به آگهی‌های ثبت شده توسط آن نمایشگاه اعتبار بیشتری می‌بخشد.

  ارسال ایمیل

  خریداران بالقوه (گوش به زنگ) از طریق ایمیل از ثبت آگهی شما مطلع خواهند شد.

  برچسب سبز

  طبق آمار موجود، با برچسب سبز و ظاهری متمایز از سایر آگهی ها، تا ۷۰ درصد بازدید آگهی تان را افزایش دهید.

  تایید فوری

  این نوع آگهی پس از ثبت بلافاصله به کاربران نمایش داده خواهد شد.

  آگهی‌های مرتبط

  این نوع آگهی در انتهای صفحه جزییات دیگر آگهی ها نمایش داده می شود.

 • برای تبلیغات در باما اینجا کلیک کنید. تبلیغات در باما

درصد مالیات بر ارزش افزوده +9 10% تخفیف برای خرید پکیج سه ماهه 15% تخفیف برای خرید پکیج شش ماهه 25% تخفیف برای خرید پکیج یک ساله
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.