مایان

1388
1402/8/30
اسلام شهر / شهرک کامیون داران
2,000,000,000
مهران کامیون تهران شهرک کامیونداران بلوار پیامبر فرعی اول دست راست
مهران کامیون
نوع

تریلر سه محور

کاربری

چادری

زیر دسته کاربری

ثابت 4 درب

رنگ

مشکی

توضیحات

فوق العاده تمیز و دیدنى نایاب ترین کوگل در ایران ، اورحال شده مدارک تکمیل زیر بندى saf جفت پیستون

پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.