5 خودرو

خرید خودرو مزدا 2 (مونتاژ)

 • مزدا, 2 (مونتاژ), 1389 مزدا, 2 (مونتاژ), 1389
  1389

  تهران، جردن ،سفید ، یک لکه رنگ

  مدل 1390 - فوق العاده سالم -4 حلقه لاستیک خارجی نو....

  آگهی سبز

  52,500,000 تومان

 • مزدا, 2 (مونتاژ), 1391 مزدا, 2 (مونتاژ), 1391

  کارکرد 45,000

  1391

  تهران، ،بادمجانی ، بدون رنگ

  اتوگالرى کالسکه طلایى// خانم مدنى ٠٩١٢٢٤٧٤٩٦٢

  آگهی سبز اتو گالری کالسکه طلایی

  57,000,000 تومان

 • مزدا, 2 (مونتاژ), 1391 مزدا, 2 (مونتاژ), 1391

  کارکرد 45,000

  1391

  تهران، اوين ،سفید ، بدون رنگ

  بسیار تمیز دارای سانسور عقب

  آگهی سبز

  65,000,000 تومان

 • مزدا, 2 (مونتاژ), 1391 مزدا, 2 (مونتاژ), 1391

  کارکرد 75,000

  1391

  تهران، فداییان اسلام ،سفید ، یک لکه رنگ

  بسیار سالم فنی در حد صفر

  آگهی سبز

  55,000,000 تومان

 • مزدا, 2 (مونتاژ), 1390 مزدا, 2 (مونتاژ), 1390

  کارکرد 40,000

  1390

  اصفهان، ،سبز ، بدون رنگ

  کم کارکرد رینگ و روکش اسپرت

  آگهی سبز

  55,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد