4 خودرو

خرید خودرو نیسان تی ینا

 • نیسان, تی ینا, 2009 نیسان, تی ینا, 2009

  کارکرد 75,000

  2009

  تهران، جنت اباد ،سفید ، بدون رنگ

  ترخیص خودرو ۲۰۱۱ میباشد مدارک موجود است بدون کوچکت....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

 • نیسان, تی ینا, 2012 نیسان, تی ینا, 2012

  کارکرد 75,000

  2012

  تهران، خيابان بهار شمالي ،مشکی ، بدون رنگ

  فول کامل کامل،استثنایی

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

 • نیسان, تی ینا, 2009 نیسان, تی ینا, 2009
  2009

  تهران، پاسداران ،عنابی ، بدون رنگ

  بدون رنگ شدگی بسیار تمیز به شرط کارشناسی

  آگهی سبز

  112,000,000 تومان

 • نیسان, تی ینا, 2010 نیسان, تی ینا, 2010

  کارکرد 90,000

  2010

  تهران، سهروردي ،مشکی ، دو لکه رنگ

  مشکی یاقوتی ، داخل مشکی ، فول کامل وارداتی ، بدون ....

  108,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد