مازراتی ‏گیبلی

مازراتی گیبلی آخرین حضور این برند ایتالیایی در بازار ایران بود. این خودرو که اشاره به مدل موفق سال 1967 با همین نام دارد، بازگشت دوباره خود را سال 2013 جشن گرفت. مازراتی با عرضه این خودرو نه تنها نام گیبلی را برگرداند بلکه بعد از دو دهه غیبت، دوباره هم به بازار سدان‌های متوسط برگشت و هم از قلب‌های دو توربویی استفاده کرد. گفته می‌شود تعداد بسیار محدودی از این خودرو وارد کشور شده که حضور گیبلی S تیپ Q4 تأیید شده است. این همان مدل نهایی و در حقیقت قوی‌ترین نسخه آن است. البته جالب آنجاست که خرید و فروش گیبلی به صورت گذر موقت نیز رواج دارد. گیبلی به لطف استفاده از آخرین سبک طراحی در مازراتی تبدیل به یکی از زیباترین نسخه‌های موجود در لیست فروش شده است. البته چالش اصلی این خودرو مانند اغلب دیگر مازراتی‌ها بحث نبود نیروی متخصص برای تعمیرات و قطعات جعلی است.

ادامه...