2 خودرو

خرید خودرو بنتلی

 • بنتلی, کنتینانتال کروک, 2013 بنتلی, کنتینانتال کروک, 2013

  کارکرد 12,000

  2013

  تهران، ،طلائی ، بدون رنگ

  گذر موقت، خودرویی خاص برای افرادی خاص ! قصر متحرک اصیل بریتا....

  آگهی سبز

  895,000,000تومان

 • بنتلی, کنتینانتال GT, 2007 بنتلی, کنتینانتال GT, 2007

  کارکرد 92,500

  2007

  تهران، ،مشکی ، بدون رنگ

  گذر موقت، Continental GTC...کروک خودرو فوقالعاده //12سیلندر....

  آگهی سبز

  298,000,000تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد