34 خودرو

خرید خودرو بسترن

 • بسترن, B50, 1392 بسترن, B50, 1392

  کارکرد 55,000

  1392

  تهران, آلبالویی بدون رنگ

  بسیار تمیز و دیدنی فروش فوری

  آگهی سبز

  55,000,000 تومان

 • بسترن, B50F, 1395 بسترن, B50F, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  آگهی سبز اتو سلیمانی

  55,200,000 پیش
  1,900,000 ماهانه

 • بسترن, B50F, 1395 بسترن, B50F, 1395

  کارکرد 5,000

  1395

  اصفهان, سفید بدون رنگ

  بدون خط و خش در حد صفر . لطفا خریدار واقعی تماس بگ....

  آگهی سبز

  75,000,000 تومان

 • بسترن, B50F, 1395 بسترن, B50F, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  آگهی سبز اتو سلیمانی

  76,800,000 تومان

 • بسترن, B50F, 1395 بسترن, B50F, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  آگهی سبز

  35,800,000 پیش
  2,151,000 ماهانه

 • بسترن, B50F, 1394 بسترن, B50F, 1394

  کارکرد 44,000

  1394

  تهران, سفید بدون رنگ

  سفید،بدون رنگ،یکسال بیمه

  آگهی سبز

  68,000,000 تومان

 • بسترن, B50, 1392 بسترن, B50, 1392

  کارکرد 55,000

  1392

  مرکزی, سفید یک لکه رنگ

  یک سال بیمه کامل . لاستیک های نوی کره ای .اتومات 6....

  آگهی سبز

  54,000,000 تومان

 • بسترن, B50F, 1395 بسترن, B50F, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  آگهی سبز

  35,800,000 پیش
  2,151,000 ماهانه

 • بسترن, B50F, 1395 بسترن, B50F, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  آگهی سبز

  35,800,000 پیش
  2,151,000 ماهانه

 • بسترن, B50F, 1395 بسترن, B50F, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  نقد و اقساط تحویل فوری سلطانی

  آگهی سبز

  76,890,000 تومان

 • بسترن, B50F, 1395 بسترن, B50F, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, مشکی بدون رنگ

  آگهی سبز

  35,800,000 پیش
  2,151,000 ماهانه

 • بسترن, B50F, 1395 بسترن, B50F, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  آگهی سبز

  35,800,000 پیش
  2,151,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ