3 خودرو

خرید خودرو دی اس

 • دی اس, 5, 2015 دی اس, 5, 2015

  کارکرد 2,500

  2015

  تهران، مطهری ،سفید ، بدون رنگ

  فول شرکتی

  آگهی سبز اتو طاووس

  195,000,000 تومان

 • دی اس, 5, 2017 دی اس, 5, 2017

  کارکرد 2,500

  2017

  تهران، پاسداران ،سرمه ای ، بدون رنگ

  فول شرکتی سورمه ایی تیره متالیک (دیپلمات)مشابه صف....

  225,000,000 تومان

 • دی اس, 5, 2015 دی اس, 5, 2015

  کارکرد 5,000

  2015

  تهران، ،سرمه ای ، بدون رنگ

  شرکتی ۲۰۱۵ فول

  185,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد