فروش خودرو

خرید خودرو، قیمت فورد LTD

(1)
 • فورد, LTD, 1973

  کارکرد 300,000

  1973

  خراسان رضوی، وکیل آباد ،آبی ، کامل رنگ

  کلکسیونی، فورد میرکوری. صد در صد سالم.تخفیف بیمه ۱۵ سال

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد

Test