150 خودرو

خرید خودرو هایما

 • هایما, S7 توربو, 1396 هایما, S7 توربو, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، صادقیه ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز ایرانیان پارسا

  46,000,000 پیش
  5,190,000 ماهانه

 • هایما, S7 توربو, 1396 هایما, S7 توربو, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز ایرانیان پارسا

  46,000,000 پیش
  5,190,000 ماهانه

 • هایما, S7, 1396 هایما, S7, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، هنگام ،قهوه ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  51,000,000 پیش
  3,300,000 ماهانه

 • هایما, S7 توربو, 1396 هایما, S7 توربو, 1396
  1396

  گلستان، ،سفید ، بدون رنگ

  آماده تحویل-کاردکس

  آگهی سبز

  92,500,000تومان

 • هایما, S7 توربو, 1396 هایما, S7 توربو, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز ایرانیان پارسا

  47,000,000 پیش
  5,190,000 ماهانه

 • هایما, S7 توربو, 1396 هایما, S7 توربو, 1396
  1396

  تهران، اسکندری جنوبی ،سفید ، بدون رنگ

  صفر خشک پلاک شده تحویل همزمان با مراجعه دوربین36....

  آگهی سبز اتو ستاره تهران

  90,000,000تومان

 • هایما, S7, 1396 هایما, S7, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز ایرانیان پارسا

  40,000,000 پیش
  4,416,000 ماهانه

 • هایما, S7 توربو, 1396 هایما, S7 توربو, 1396
  1396

  تهران، پل چوبی ،مشکی ، بدون رنگ

  کارتکس تحویل انی

  آگهی سبز برندکار(اتوپرشیا)

  91,500,000تومان

 • هایما, S7, 1396 هایما, S7, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز ساره خودرو (شعبه فرجام)

  36,000,000 پیش
  1,528,889 ماهانه

 • هایما, S7, 1396 هایما, S7, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  اصفهان، ،سفید ، بدون رنگ

  نوع موتور HM484Q-A -حجم موتور (cc) 1995 -سیستم انت....

  آگهی سبز

  81,600,000تومان

 • هایما, S7 توربو, 1396 هایما, S7 توربو, 1396
  1396

  تهران، تهرانپارس ،سفید ، بدون رنگ

  این خودرو به صورت اقساط موجود است خانم رشیدی 7772....

  آگهی سبز

  91,200,000تومان

 • هایما, S7 توربو, 1396 هایما, S7 توربو, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، عباس آباد ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز آداک خودرو (شعبه فرجام)

  25,500,000 پیش
  1,510,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ