513 خودرو

خرید خودرو جک

 • جک, S5 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سعادت اباد ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  98,000,000 تومان

 • جک, جی 5 - 1.8, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،قهوه ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  25,400,000 پیش
  1,400,000 ماهانه

 • جک, جی 5 - 1.8, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  28,555,000 پیش
  1,306,666 ماهانه

 • جک, جی 5 - 1.8, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  25,400,000 پیش
  1,400,000 ماهانه

 • جک, جی 5 - 1.8, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  22,265,000 پیش
  1,540,000 ماهانه

 • جک, S3 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،قرمز ، بدون رنگ

  20درصد سود مشارکت الباقی زمان دعوتنامه مبلغ تمام....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  71,900,000 تومان

 • جک, S3 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،آبی ، بدون رنگ

  20درصد سود مشارکت الباقی زمان دعوتنامه مبلغ تم....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  71,900,000 تومان

 • جک, S3 اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  71/900/000 قیمت مصوب 2/500/000 تخفیف ویژه نمایندگ....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  71,900,000 تومان

 • جک, S3 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،مشکی ، بدون رنگ

  20درصد سود مشارکت الباقی زمان دعوتنامه مبلغ تمام....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  71,900,000 تومان

 • جک, S5 اتوماتیک, 1395

  کارکرد 7,000

  1395

  تهران، مرزداران ،سفید ، بدون رنگ

  با یک میلیون لوازم اضافی

  آگهی سبز

  91,500,000 تومان

 • جک, S3 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  71/900/000 قیمت مصوب 2/500/000 تخفیف ویژه نمایندگ....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  71,900,000 تومان

 • جک, S3 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  71/900/000 قیمت مصوب 2/500/000 تخفیف ویژه نمایندگ....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  71,900,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ