2,488 خودرو

خرید خودرو کیا

 • کیا, سراتو 2000, 2016 کیا, سراتو 2000, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، فرمانیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کیا 120

  79,000,000 پیش
  3,500,000 ماهانه

 • کیا, پیکانتو, 2016 کیا, پیکانتو, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، فرمانیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کیا 120

  40,000,000 پیش
  1,400,000 ماهانه

 • کیا, پیکانتو, 2016 کیا, پیکانتو, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، فرمانیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کیا 120

  39,000,000 پیش
  3,400,000 ماهانه

 • کیا, اپتیما, 2016 کیا, اپتیما, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، فرمانیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کیا 120

  102,000,000 پیش
  8,300,000 ماهانه

 • کیا, سراتو 2000, 2016 کیا, سراتو 2000, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، فرمانیه ،نقره ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کیا 120

  79,000,000 پیش
  3,500,000 ماهانه

 • کیا, سراتو 2000, 2017 کیا, سراتو 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، فرمانیه ،سفید ، بدون رنگ

  کروز کنترل - 5گرم کن ، 2 سرد کن - رادار - سقف سان....

  آگهی سبز نمایندگی کیا 120

  143,000,000 تومان

 • کیا, اسپورتیج, 2017 کیا, اسپورتیج, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، فرمانیه ،سفید ، بدون رنگ

  2400 GDI - اتو پارک - اتو هلد - 5 گرم کن 2 سرد کن ....

  آگهی سبز نمایندگی کیا 120

  189,000,000 تومان

 • کیا, اسپورتیج, 2017 کیا, اسپورتیج, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، فرمانیه ،مشکی ، بدون رنگ

  2400 GDI - اتو پارک - اتو هلد - 5 گرم کن 2 سرد کن ....

  آگهی سبز نمایندگی کیا 120

  189,000,000 تومان

 • کیا, سورنتو, 2017 کیا, سورنتو, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، فرمانیه ،سفید ، بدون رنگ

  سقف پانوراما - 5 گرم کن ، 2 سرد کن - سیستم حافظه ی....

  آگهی سبز نمایندگی کیا 120

  229,000,000 تومان

 • کیا, سورنتو, 2016 کیا, سورنتو, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، فرمانیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کیا 120

  133,000,000 پیش
  5,700,000 ماهانه

 • کیا, سورنتو, 2017 کیا, سورنتو, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، فرمانیه ،مشکی ، بدون رنگ

  - سقف پانوراما - 5 گرم کن ، 2 سرد کن - سیستم حافظ....

  آگهی سبز نمایندگی کیا 120

  229,000,000 تومان

 • کیا, سورنتو, 2017 کیا, سورنتو, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  اصفهان، ،سفید ، بدون رنگ

  ((( اتو طاووس))) امینی* فول کامل Gt line..٥ گرم ٢ ....

  آگهی سبز اتو طاووس

  244,500,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ