127 خودرو

خرید خودرو لیفان

 • لیفان, 820, 1395 لیفان, 820, 1395

  کارکرد 18,000

  1395

  تهران، یافت آباد ،سفید ، بدون رنگ

  بیمه تا96/7 سند تک برگ بدون تصادف بدون خط وخش ....

  آگهی سبز

  83,000,000 تومان

 • لیفان, X60 دنده ای, 1395 لیفان, X60 دنده ای, 1395

  کارکرد 7,500

  1395

  تهران، پاسداران ،مشکی ، بدون رنگ

  قیمت مقطوع

  آگهی سبز

  53,000,000 تومان

 • لیفان, X60 دنده ای, 1396 لیفان, X60 دنده ای, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  اصفهان، چهارباغ خواجو ،سفید ، بدون رنگ

  با پلاک

  آگهی سبز

  53,000,000 تومان

 • لیفان, 1.8 620, 1392 لیفان, 1.8 620, 1392

  کارکرد 42,000

  1392

  تهران، خ طالقانی نبش فرصت ،خاکستری ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  34,000,000 تومان

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  22,360,000 پیش
  1,270,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  19,565,000 پیش
  1,370,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، آزادی ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  25,500,000 پیش
  1,100,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  19,565,000 پیش
  1,372,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،خاکستری ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  25,500,000 پیش
  1,100,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  26,000,000 پیش
  1,100,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  19,565,000 پیش
  1,372,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، آزادی ،سفید صدفی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  19,565,000 پیش
  1,372,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ