95 خودرو

خرید خودرو لیفان

 • لیفان, X60 دنده ای, 1392 لیفان, X60 دنده ای, 1392

  کارکرد 30,000

  1392

  تهران، محدوده جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  ماشین در حد نوی نو بدون خط و خش 10 ماه بیمه داخ....

  آگهی سبز

  42,000,000 تومان

 • لیفان, X60 دنده ای, 1395 لیفان, X60 دنده ای, 1395

  کارکرد 7,500

  1395

  تهران، پاسداران ،مشکی ، بدون رنگ

  قیمت مقطوع

  آگهی سبز

  52,000,000 تومان

 • لیفان, 820, 1395 لیفان, 820, 1395

  کارکرد 18,000

  1395

  تهران، یافت آباد ،سفید ، بدون رنگ

  بیمه تا96/7 سند تک برگ بدون تصادف بدون خط وخش ....

  آگهی سبز

  83,000,000 تومان

 • لیفان, X60 دنده ای, 1396 لیفان, X60 دنده ای, 1396
  1396

  البرز، گوهر دشت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1407

  15,300,000 پیش
  1,622,000 ماهانه

 • لیفان, X60 اتوماتیک, 1396 لیفان, X60 اتوماتیک, 1396
  1396

  البرز، گوهر دشت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1407

  23,485,000 پیش
  1,643,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396
  1396

  البرز، گوهر دشت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1407

  25,000,000 پیش
  1,100,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396
  1396

  البرز، گوهر دشت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1407

  19,565,000 پیش
  1,369,333 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1395 لیفان, X50 اتوماتیک, 1395

  کارکرد 8,800

  1395

  تهران، خيابان مطهري ،قهوه ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  50,500,000 تومان

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، 17شهریور ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1762

  25,500,000 پیش
  1,100,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، 17شهریور ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1762

  25,500,000 پیش
  1,100,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، 17شهریور ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1762

  22,360,000 پیش
  1,269,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، 17شهریور ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1762

  19,565,000 پیش
  1,372,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ