15 خودرو

خرید خودرو ام جی GT

 • ام جی, GT, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، کارگر شمالی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو گالری کالسکه طلایی

  42,000,000 پیش
  5,418,000 ماهانه

 • ام جی, GT, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، کارگر شمالی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو گالری کالسکه طلایی

  60,000,000 پیش
  4,965,000 ماهانه

 • ام جی, GT, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، کارگر شمالی ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو گالری کالسکه طلایی

  42,000,000 پیش
  5,417,000 ماهانه

 • ام جی, GT, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، کارگر شمالی ،نقره ای ، بدون رنگ

  ***عاملیت 1403 بهروزی مند*** تحویل 15 روزه گار....

  آگهی سبز اتو گالری کالسکه طلایی

  101,000,000 تومان

 • ام جی, GT, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، کارگر شمالی ،آبی ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو گالری کالسکه طلایی

  42,000,000 پیش
  5,417,000 ماهانه

 • ام جی, GT, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، اشرفی اصفهانی ،نقره ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو سلیمانی

  60,000,000 پیش
  4,965,000 ماهانه

 • ام جی, GT, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، کارگر شمالی ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو گالری کالسکه طلایی

  42,000,000 پیش
  5,417,000 ماهانه

 • ام جی, GT, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، مطهری ،سفید ، بدون رنگ

  طرح فروش تابستان 3 میلیون تومان تخفیف قروش نقدی -....

  آگهی سبز نمایندگی ام جی کد 1412

  112,000,000 تومان

 • ام جی, GT, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، مطهری ،نقره ای ، بدون رنگ

  طرح فروش تابستان : قیمت 115 میلیون تومان - 3 میلیو....

  آگهی سبز نمایندگی ام جی کد 1412

  112,000,000 تومان

 • ام جی, GT, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، مطهری ،نقره ای ، بدون رنگ

  طرح فروش تابستان : قیمت 107 میلیون تومان ، 6 میلیو....

  آگهی سبز نمایندگی ام جی کد 1412

  101,000,000 تومان

 • ام جی, GT, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، مطهری ،سفید ، بدون رنگ

  طرح فروش تابستان : قیمت 107 میلیون تومان ، 6 میلیو....

  آگهی سبز نمایندگی ام جی کد 1412

  101,000,000 تومان

 • ام جی, GT, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، کارگر شمالی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو گالری کالسکه طلایی

  42,000,000 پیش
  5,417,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ