1 خودرو

خرید خودرو مینی ماینر

 • مینی ماینر, کوپر S, 2013

  کارکرد 40,000

  2013

  تهران، چهارراه فرمانیه ،مشکی ، بدون رنگ

  تنها جانى کوپر موجود در ایران عبدالهى ٠٩١٢١١١٠١٣٤

  آگهی سبز گالری پرواز

  270,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد