160 خودرو

خرید خودرو نیسان ماکسیما

  • نیسان, ماکسیما, 1389 نیسان, ماکسیما, 1389

    کارکرد 85,000

    1389

    تهران, نوک مدادی بدون رنگ

    ( زیر قیمت )،فوری فوری فروشی.فوق العاده سالم و دید....

    آگهی سبز

    85,500,000 تومان

  • نیسان, ماکسیما, 1390 نیسان, ماکسیما, 1390

    کارکرد 90,000

    1390

    اصفهان, سفید یک لکه رنگ

    ((( اتو طاووس))) امینی فول .. بسیار تمیز.. تک بر....

    آگهی سبز اتو طاووس

    92,000,000 تومان

  • نیسان, ماکسیما, 1386 نیسان, ماکسیما, 1386

    کارکرد 136,000

    1386

    اصفهان, سفید دو لکه رنگ

    ٩١٣١١٥٠٣٢٣

    آگهی سبز اتوگالری حافظ

    56,000,000 تومان

  • نیسان, ماکسیما, 1389 نیسان, ماکسیما, 1389

    کارکرد 120,000

    1389

    اصفهان, سفید بدون رنگ

    آگهی سبز اتوگالری رضا

    89,500,000 تومان

  • نیسان, ماکسیما, 1388 نیسان, ماکسیما, 1388

    کارکرد 170,000

    1388

    اصفهان, سفید بدون رنگ

    آگهی سبز اتوگالری رضا

    84,000,000 تومان

  • نیسان, ماکسیما, 1391 نیسان, ماکسیما, 1391

    کارکرد 70,000

    1391

    تهران, نوک مدادی بدون رنگ

    کروز کنترول صندلی برقی بسیار تمیز قیمت 106 میلیون

    آگهی سبز

    تماس بگيريد

  • نیسان, ماکسیما, 1383 نیسان, ماکسیما, 1383

    کارکرد 178,000

    1383

    البرز, نقره ای دو لکه رنگ

    باسلام.. خودروازنظرفنی وگیربکس سالم(بدون تقه). ....

    آگهی سبز

    54,500,000 تومان

  • نیسان, ماکسیما, 1388 نیسان, ماکسیما, 1388

    کارکرد 90,000

    1388

    تهران, سفید دو لکه رنگ

    آگهی سبز اتو تکنیک

    80,000,000 تومان

  • نیسان, ماکسیما, 1387 نیسان, ماکسیما, 1387

    کارکرد 118,000

    1387

    تهران, نوک مدادی بدون رنگ

    بدون رنگ به شرط کارشناسى خیلى سالم در حد 09123404....

    آگهی سبز اتو گالری طهران

    82,000,000 تومان

  • نیسان, ماکسیما, 1389 نیسان, ماکسیما, 1389

    کارکرد 140,000

    1389

    تهران, سفید بدون رنگ

    فول

    آگهی سبز

    87,000,000 تومان

  • نیسان, ماکسیما, 1391 نیسان, ماکسیما, 1391

    کارکرد 70,000

    1391

    تهران, مشکی بدون رنگ

    قیمت 112 میلیون بدون رنگ و خط و خش واقعى کارکرد ....

    آگهی سبز

    تماس بگيريد

  • نیسان, ماکسیما, 1386 نیسان, ماکسیما, 1386

    کارکرد 178,000

    1386

    مرکزی, نقره ای چند لکه رنگ

    چهار تیکه رنگ .فنی به شرط و استثنایی.داخل اتاق تمی....

    آگهی سبز

    63,000,000 تومان

  • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ